[صفحه اصلی ]     [ English ]  
شبکه تحقیقات سلامت روان awt-yekta Mental Health Research Network
:: اعضا - محمود نصیری ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
اطلاعات فردی
پست الکترونیک nasirinm.mui.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نام کامل آقاي محمود نصیری
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت
درجه علمی كارشناسي ارشد
مربي
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 3117922960
دورنگار
نشانی اصفهان - خیابان هزارجریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده پرستاری و مامایی –گروه روانپرستاری
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
دفعات مشاهده 2486 بار
توضیحات
سوابق تحصيلي:
مقطع كارشناسي - مكان : - دانشگاه: - زمان:
كارشناسي ارشد - مكان: ايران-اصفهان - دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان- زمان: 1371
دكترا - مكان: - دانشگاه: - زمان:
تخصص يا Ph.D - مكان: - دانشگاه: - زمان:
فوق تخصص - مكان: - دانشگاه: - زمان:

علايق و گرايش تحقيقاتي:

1- بهداشت رواني خانواده
2- خانواده درماني
3- مراقبت پرستاري از بيماران خلقي

مهمترين پژوهش‌هاي در‌دست اجرا يا پايان‌يافته سال‌هاي اخير:

1- بررسي تأثير مراقبت عاطفي بر مشكلات رواني بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروز مراجعه كننده به درمانگاه هاي مولتيپل اسكلروز شهر اصفهان 1386 ‏ 1386 -
2- بررسي سوگ (اندوه) و سلامت عمومي درپرستاران شاغل دربخشهاي سرطان ومقايسه آن باپرستاران بخشهاي داخلي وجراحي مركز پزشكي الزهراء (س) وابسته به علوم پزشكي اصفهان سال 1383 ‏
3- بررسي شيوه هاي نقاشي كودكان و ارتباط آن با سبك رفتار والدين پيش دبستاني شهر اصفهان ‏
4- بررسي ارتباط ورزش با مدت زمان بهبودي بيماران پس از عمل جراحي در ريكاوري بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي اصفهان سال 84 ‏1384 - 1384
5- بررسي مقايسه اي وضعيت خلق در دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 84 ‏ - 1385
6- بررسي مقايسه اي ميزان استرس در بيماران داراي آفت دهاني عود كننده وافراد بدون زخم آفتي ‏1381 - 1381
7- بررسي مقايسه اي ميزان رعايت اصول ارتباط موثر پرستار-بيمار از ديدگاه بيماران و پرستاران در بيمارستان الزهرا(س) اصفهان ‏1381 - 1382
8- بررسي و مقايسه شاخص هاي فرايند ترخيص در بخشهاي روانپزشكي با استاندارد در بيمارستانهاي اصفهان ‏1380 - 1382
9- بررسي ميزان استرس وضايعه زبان جغرافيايي مراجعه كننده به مراكز دندانپزشكي ‏1381 - 1381 1
0- بررسي ميزان و نوع سوء رفتار همسران نسبت به هم و ارتباط آن با برخي ويژگيهاي فردي وخانوادگي در والدين دانش آموزان دبستانهاي شهر اصفهان ‏1379 - 1381 1
1- بررسي تاثير توضيحات كلامي بر ميزان اضطراب ناشي از استرس در بيماران مراجعه كننده به بخش اندو دانشكده دندانپزشكي ‏1380 - 1380 1
2- بررسي ارتباط عملكرد خانواده با برخي از ويژگيهاي رواني نوجوانان از ديدگاه دانش آموزان دختر وپسر دبيرستانهاي شهر اصفهان ‏1377 - 1379 1
3- مقايسه اثر بخشي آموزشهاي تربيتي - رواني خانواده برعملكرد اجتماعي بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا واختلالات خلقي ‏1374 - 1377 1
4- بررسي نقش حضور همراه بر بالين بيمار در طول مدت بستري از ديدگاه بيماران بخشهاي داخلي وجراحي بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ‏1375 - 1376 1
5- بررسي شدت افسردگي پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي ومربيان پرستاري دانشكده پرستاري ومامايي ‏1374 - 1374 1
6- بررسي سطح استرس پرستاران و ارتباط آن با برخي از ويژگيهاي فردي واجتماعي در بيمارستانهاي دولتي اصفهان ‏1373 - 1374

مهمترين كتب:

1- مراقبتهاي پرستاري در فوريتهاي روانپزشكي انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. ‏1386
2- اختلالات رواني و مراقبتهاي پرستاري انتشارات كنكاش. ‏1383
3- روانپرستاري باليني انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. ‏1382
4- راز بقاء خانواده نشر وتبليغ بشري. ‏1381
5- روانپزشكي باليني انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. ‏1381
6- روانشناسي اجتماعي براي پرستار نشر و تبليغ بشري. ‏1380
7- بهداشت رواني بارداري و زايمان نشر و تبليغ بشري. ‏1379
8- اختلالات اسكيزوفرنيا و خلقي آنچه خانواده بيماران مبتلا به اختلالات اسكيزوفرنيا و خلقي مي خواهند بدانند انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ‏
9- ارتقاء سلامت قلب انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ‏

مهمترين مقالات پژوهشي سال‌هاي اخير:

1- نگرش بيماران در مورد داشتن همراه در زمان بستري در بيمارستان فصلنامه پژوهش در علوم رفتاري. ‏1386
2- بررسي ميزان رعايت ارتباط مؤثر پرستار- بيمار تحقيقات پرستاري و مامايي. ‏ 1384
3- تاثير Relaxation therapy بر علائم ونشانه هاي بيماران با اختلالات مفصل گيجگاهي فكي مبتلا به افسردگي مجله دانشكده دندانپزشكي اصفهان. ‏1384
4- تاثير گروه درماني بر ميزان افسردگي واضطراب مبتلايان به سكته قلبي تحقيقات پرستاري ومامايي. ‏1383
5- بررسي عوامل استرس زاي محيط باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي دانشكده علوم پزشكي اصفهان مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي. ‏1382
6- تاثير گروه درماني بر ميزان افسردگي واضطراب مبتلايان به سكته قلبي تحقيقات پرستاري و مامايي. ‏1382
7- تجارب بحران در افراد بي خانمان تحقيقات پرستاري و مامايي. ‏1382
8- موفقيت وراه رسيدن به آن بازتاب فصل نامه علمي مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان. ‏1382
9- بررسي مقايسه اي مشكلات ارتباطي نوجوانان با والدين از ديدگاه نوجوانان و والدين در دبيرستانهاي منتخب دولتي شهر اصفهان سال 7
6- 77 مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي. ‏1380 1
0- بررسي تاثير بازتواني بر ظرفيت جسماني و وضعيت خلقي بيماران مبتلا به نارسايي قلب مجله علمي دانشكده پرستاري. ‏1378 1
1- بررسي مشكلات رواني -اجتماعي والدين كودكان عقب مانده ذهني تحت پوشش مراكز توانبخشي اصفهان سال 73 مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي. ‏1377 1
2- مقايسه شدت عوامل تنيدگي زا در پدران و مادران كودكان مبتلا به لوسمي مجله علمي دانشكده پرستاري ومامايي. ‏1375 1
3- بررسي شدت افسردگي پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي و مربيان پرستاري مجله علمي دانشكده پرستاري ومامايي. ‏78

مشاوره براي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا يا بالاتر:

1- بررسي ارتباط رضايت شخصي از تناسب چهره و تمايل به جراحي هاي زيبايي با نياز به جراحي از نظر جراح فك وصورت ‏
2- بررسي ارتباط عملكرد جنسي با روش هاي رايج در پيشگيري از بارداري زوجين مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر اصفهان در سال 8
7- 86 ‏
3- بررسي تاثير Relaxation therapy بر علائم ونشانه هاي بيماران با اختلالات مفصل گيجگاهي فكي مبتلا به افسردگي مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي اصفهان ‏
4- بررسي تاثير آموزش رواني خانواده بر سازگاري خانواده و سير بهبود بيماران مبتلا به اختلالات خلقي ‏
5- بررسي تاثير آموزش رواني خانواده بر سازگاري خانواده و سير بهبودي بيماران مبتلا به اختلالات خلقي ‏
6- تاثير جراحي زيبايي بر سلامت عمومي و عزت نفس بيماران
7- تجارب جوانان مبتلا به وابستگي به مواد ‏
8- علل ترس در دندانپزشكي و رابطه آن با ويژگي هاي دموگرافيك در بيماران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر اصفهان ‏
9- بررسي تاثير رهاسازي عضلاني بر علائم ونشانه هاي بيماران با اختلال مفصل گيجگاهي فكي مبتلا به افسردگي مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي اصفهان ‏ 1381 - 1382 1
0- بررسي تاثير گروه درماني بر ميزان افسردگي و اضطراب مبتلايان به سكته قلبي ‏1380 - 1381 1
1- تجارب بحران در افراد بي خانمان ‏1380 - 1381 1
2- بررسي وضعيت خلق پرستاران وعوامل مرتبط با آن در بخشهاي منتخب بيمارستانهاي اصفهان ‏1378 - 1378 1
3- برسي تاثير مراقبتهاي عاطفي بر مشكلات رواني بيماران مبتلا به سرطان ‏1378 - 1378 1
4- بررسي موانع ارائه مراقبتهاي مذهبي به بيماران بستري در بيمارستانهاي اصفهان ‏1377 - 1378 1
5- بررسي تاثير بازتواني بر ظرفيت جسماني و وضعيت خلق بيماران مبتلا به نارسايي قلب ‏1377 - 1377 1
6- بررسي ارتباط عوامل قبل حين وبعد از تولد با اختلالات تيك در بيماران مركز مشاوره كودك ونوجوان ‏1377 - 1377 1
7- بررسي مقايسه اي مشكلات ارتباطي نوجوانان با والدين از ديدگاه نوجوان و والدين ‏1376 - 1378 1
8- بررسي تاثير موسيقي سنتي بر ميزان اضطراب پرستاران شاغل در بخشهاي ويژه ‏ 1375 - 1375 1
9- بررسي مقايسه اي معيارهاي ازدواج از ديدگاه دانشجويان دختر وپسر ‏1374 - 1375 2
0- بررسي مقايسه اي شدت عوامل تنيدگي زا در والدين كودكان مبتلا به لوسمي ‏ 1373 - 1373 2
1- بررسي ارتباط استرسهاي دوران بارداري با وزن وسن موقع زايمان نوزاد ‏1373 - 1373 2
2- بررسي ارتباط ويژگيهاي فردي –اجتماعي مبتلايان به اختلال واسترس پس از ضربه (P.T.S.D) ‏1372 - 1373 2
3- بررسي مشكلات رواني اجتماعي والدين كودكان عقب مانده ذهني تحت پوشش مراكز توانبخشي شهر اصفهان ‏1372 - 1373

جوايز و تقدير‌هاي كشوري و جهاني:

1- پژوهشگر نمونه دانشكده پرستاري ومامايي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. ‏1379
2- عضو هيات علمي نمونه دانشكده پرستاري ومامايي رياست دانشگاه علوم پزشكي. ‏ 1376
3- تقدير وتشكر دكتر علي اصيليان معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. ‏ 1373
4- تشكر از تلاش صادقانه در طي سه سال برگزاري كارگاههاي آموزشي در مركز توسعه دكتر بهزاد شمس معاونت آموزشي دانشگاه. ‏1372
5- تقدير وتشكر (ربع سكه بهار آزادي ) دكتر ابراهيم اسفندياري رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. ‏1372
6- تقدير وتشكر بخاطر برگزاري اولين كارگاه تداوم آموزش در پزشكي دكتر محمد رضا فرتوك زاده معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي. ‏1371
7- حضور در جبهه هاي جنك حق عليه باطل دكتر سيد مهدي مدرس سرپرست مركز پزشكي فارابي. ‏1365
8- چشنواره آموزشي شهيد مطهري رئيس دانشگاه علوم پزشكي و قائم مقام وزير در استان اصفهان. ‏
9- تقدير از برگزاري سمينار علمي نقش پرستار در بهداشت رواني جامعه سرپرست دانشكده پرستاري و مامايي. ‏ 1
0- تقدير و تشكر از برگزاري كارگاههاي آموزش پزشكي در مركز توسعه مديريت برنامه ريزي،ارزشيابي و توسعه آموزش پزشكي. ‏

سابقه سمت‌هاي آموزشي و اجرايي كليدي دانشگاهي و پژوهشي:

1- مدير گروه روانپرستاري دانشكده پرستاري و مامايي. ‏1386
2- مدير داخلي باز آموزي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. ‏1374
3- مدير گروه روانپرستاري دانشكده پرستاري و مامايي. ‏1373
4- مسؤل دفتر بورس دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. ‏1370
5- مسؤل مشاوره و راهنمايي دانشكده پرستاري و مامايي. ‏1370
6- مسؤل كنترل و ارزيابي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. ‏1367
7- دبير اولين همايش سراسري تكنولوژي،ارتباطات وبهداشت روان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
8- عضو شوراي انتشارات دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.
9- مدير هماهنگي پزوهشهاي دانشجويي دانشكده پرستاري ومامايي. 1
0- كميته علمي دومين همايش سايكو فارماكولوژي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. 1
1- مسؤل مشاوره وراهنمايي دانشجويان دانشكده پرستاري ومامايي. ‏1370 - 1380 1
2- عضوكنترل وارزيابي كار كادر پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. ‏1376 - 1378 1
3- مدير تحصيلات تكميلي دانشكده پرستاري و مامايي. 1
4- مسول تحصيلات تكميلي دانشكده پرستاري ومامايي. 1
5- عضو كميته سياست گزاري پژوهش هاي پرستاري دانشكده پرستاري ومامايي. ‏ 1376 - 1377 1
6- عضو كميته كتابخانه دانشكده پرستاري ومامايي. ‏1372 - 1374 1
7- مدير دفتر بورس معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. ‏1372 - 1374 1
8- قائم مقام مدير ارزيابي و برنامه ريزي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. ‏1371 - 1372 1
9- مدير مركز توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. ‏1370 - 1371

عضويت در مجامع و نشريات علمي – پژوهشي كشوري و جهاني:

1- عضو شوراي مشورتي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. ‏1386
2- عضو هيات علمي پاره وقت مركز تحقيقات علوم رفتاري. ‏1386
3- عضو كميته علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران. ‏1386
4- عضو كميته علمي همايش سراسري تحول در ارائه خدمات پرستاري ومامايي دانشكده پرستاري ومامايي. ‏1380 - 1381
برگشت به صفحه کارنامه علمی
شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.054 seconds with 702 queries by AWT YEKTAWEB 2896